Светът около нас ни залива с най-различни визуални послания. Ежедневно виждаме стотици реклами, видеоклипове, филми, снимки и др. Някои от тях успяват да ни направят впечатление, да ни замислят, да спечелят нашето внимание и да повлияят на поведението ни, а други – не.
Разбирането на това какво и как влияе на зрителя е част от умението да създаваме запомнящи се изображения.
Каним ви на три полезни, забавни и запомнящи се лекции с професор Христо Кафтанджиев, които ще разгледат различни аспекти на визуалната комуникация.

Еротиката, сексът и насилието

20-ти септември

14:00 ч. – 15:30 ч.

Ще разгледаме как еротиката, сексът и насилието влияят на човешкото поведение и умело се използват във визуалната комуникация. Лекцията ще е подкрепена с много примери от световната реклама и маркетинг.

Хуморът

21-ви септември

14:00 ч. – 15:30 ч.

Ще разгледаме хумора като инструмент за влияние и как да го използваме умело във визуалната си комуникация

Използването на хай тек инструменти

22-ри септември

14:00 ч. – 15:30 ч.

Технологиите са вълнуваща част от съвременното ежедневие и те често се използват като основен мотив във визуалната комуникация.

Участието в лекциите е безплатно за участниците във Фотоваканция 2019. Ако искате да дойдете специално за някоя от лекциите, ще трябва да заплатите таксата за участие във Фотоваканция за съответния ден. Вижте Условия за участие за подробности.

За лектора

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор в Катедра „Връзки с обществеността и реклама” на Факултета по журналистика, Софийски университет.

Чете курсове по обща теория на рекламата; интернет маркетингови комуникации; дигитални маркетингови комуникации, дизайн, креативни аспекти на рекламата; реклама и визуална комуникация; интеркултурна комуникация и реклама; семиотика и реклама; рекламни кампании; търговски марки; мърчъндайзингови маркетингови комуникации; интегрирани маркетингови комуникации и други.

Владее добре писмено и говоримо руски, английски и френски.

Често преподава в чужбина маркетингови комуникации на различни стоки и услуги – изкуства, туризъм; телекомуникации; автомобили; напитки; финансови услуги; мода; образование фармацевтика; авиоуслуги и други.

Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия. Чел е лекции по реклама и маркетингови комуникации в Швеция, Германия, Щатите, Холандия, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия,Чехия, Гърция, Латвия, Литва, Естония, Италия, Армения, Италия, Белгия, Китай, Македония, Обединеното кралство, Португалия, Полша, Франция и др.

Почти всеки месец чете лекции в Русия (Москва, Санкт Петербург, Томск, Самара, Ростов на Дону, Калининград, Уфа, Казан, Новосибирск, Екатеринбург, Псков), в Беларус, в Украйна (Киев, Одесса, Лвов) и в Казахстан.

Бил е лектор на 3 световни конгреса на IAA (International Advertising Association) – в Мексико, Египет и Ливан. Чел е лекции и на два световни конгреса по семиотика – в Мексико и в Германия. Всичките му курсове и семинари са визуализирани във висока степен, динамични са и са с най-доброто от световната рекламна практика.

Автор е на много научни статии по реклама и семиотика. Публикувал е 8 книги, които имат по няколко тиража в България. Шест от книгите му – “Текстовете на печатната реклама”, “Хармония в рекламната комуникация”, “Absolut Semiotics” и “Образът на жените в рекламата”, “Сексът и насилието в рекламата” и “Герои и красавици в рекламата” са издадени и в чужбина.

Кафтанджиев е бил член на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals) и на Digital Communication Awards, Германия. Почетен професор е и на Руско-американската академия по авторизирано образование. Сега е член на журито на Superbrands, България.

Кафтанджиев е главен редактор на “American Journal of Linguistics”.

http://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1084

Той е в борда на научното списание “Advances in Sociology”:

в борда на научното списание “American Journal of Applied Psychology”:

в борда на научното списание “Journal of Social Sciences Studies”:

в борда на научното списание “Open Journal of Art and Communication”:

Повече информация за него можете да намерите на следните адреси:

https://remote.com/christokaftandjiev

https://www.linkedin.com/in/christo-kaftandjiev-3803366/

http://www.google.com/search?q=Christo+Kaftandjiev&hl=bg&lr=&start=0&sa=N

http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%D5%F0%E8%F1%F2%EE+%CA%E0%F4%F2%E0%ED%E4%E6%E8%E5%E2