Amazing Location

Wellness and health complex Kamchia is situated on the Bulgarian Black Sea shore. It is a great place for relaxation, spa and sports. Its best hotel is the home of Photovacation this year.

 More

close-link

1

Top Photographers

You will meet some of the best Bulgarian and international photographers. They will be lectors and participants in the Photovacation.

3

The Best Gear

You will have the opportunity to test the newest cameras, lenses, printers, lighting gear etc. Most of the major photography brands are our partners.
4

Beautiful Models

You will have the opportunity to work with experienced photo models who will become part of Your creative ideas.

2

Challenges for Your Imagination

You will get interesting creative tasks and we will challenge You to participate in photo competitions with attractive awards.
6

New Friends

Photovacation brings together people sharing the passion for photography. You will meet new friend and create unforgettable memories.

Photovacation Through The Years

4 Decades of History

The idea of Photovacation was first born in 1982. An event is created to gather the Bulgarian photographers, far from the eyes of the official communist authorities and the capital city. It becomes the one occasion during the year for for one to experience true creative freedom and meet with almost all other Bulgarian photographers. Photovacation becomes a beloved and awaited event for everyone involved in Photography. Unfortunately, the fall of the communist regime makes it impossible for the Photovacation to be organized. For a few years the memories of the Photovacation are alive only in the memories of the photographers in Bulgaria.

In 2018, 3-9 September, the Photovacation is in a new location, with many new ideas and many unforgettable moments to come, but with the same great atmosphere that has kept the event for four decades.

Join us 🙂

0
Consecutive Photovacations
0
+
Average Participants Through The Years
0
+
Exhibitions Shown
0
+
Awards Given

Terms of Participation

Experience Photovacation

The Package includes: 

  • 6 overnights FB (breakfast, lunch and dinner included): + swimming pool, fitness centre, table tennis, SPA centre with sauna and jakuzzi.
  • Participation in all events during the Photovacation.
  • Opportunity to test and use some of the best photographic gear
  • Work with our models

Price*: 

  • 275 EUR for accommodation in a double room
  • 255 EUR for accommodation in triple or quadruple room
  • 355 EUR for accommodation in a single room

*The prices are for one person.  

The registration should be submitted before 20th of August 2018.

Registration for Photovacation

If You want to join us in an unforgettable week of photography, sea and fun, please fill the registration form.

PARTICIPATION AND ACCOMMODATION

 3-9 September, Wellness and Health Complex Kamchia

close-link
, Longoz hotel.

You must fill a separate registration form for each participant.

Accommodation of children – 50% of the published prices, for children under the age of 3 the accommodation is free.

When the registration is submitted, a payment must be made in 3 working days via bank transfer or PayPal.

Вашите данни


Направете своя избор


ТранспортМоля, запознайте се с общите условия

 
Общи условия за туристическо пътуване
на ЕТ „ДЖИН“
София, бул. Вапцаров № 15
тел. 0888 81 22 84
e-mail: info@photovacation.org
 
С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата организирано
туристическо пътуване с обща цена за групи или индивидуално,
както и предоставянето на индивидуални услуги
 
I. ЗАПИСВАНЕ                                                                                                                                         Чл. 1. 1 ПОТРЕБИТЕЛЯT може да направи резервация за пътуването директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРА. 
1.2 След извършване на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава договор за организирано туристическо пътуване и има 3-дневен срок, за да се съгласи с него, да го подпише и предаде на ТУРОПЕРАТОРА. През този 3-дневен срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ пази място на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответното пътуване.
 1. 3 Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва ЕТ „ДЖИН“ за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТУРОПЕРАТОРА на направената резервация, в рамките на три работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.
1.3.1 При извършени по банков път или с кредитна карта предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в три дневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста.
 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ВИЗОВИ УСЛУГИ
Туроператорът се задължава:
Чл 2.1.  Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не компенсира стойността на услугите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ е могъл, но не се е възползвал да заплати допълнително. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при откраднати, загубени вещи, документи или пари на потребителя по време на престоя в обекта за настаняване или по време на път.
2.3 По Чл. 93. от ЗТ Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на: 1. поведението на потребителя; 2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения (4) В случаите т.2 и 3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.
2.4 При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
2.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертата, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
2.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не прекалкулирва вече сключен договор с Потребителя в случай на всякакъв вид промоции, намаления по дадена оферта предоставена от контрагентите на по-късен етап. Промоциите и всякакъв вид намаления са валидни само за нови резервации от деня на промоцията.
2.7 Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.
2.8 ТУРОПЕРАТОРЪТ ЕТ „ДЖИН“ е застрахован по смисъла на чл. 97 от Закона за Туризма. с "ГРУПАМА ЗАДТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, бул. Цариградско шосе № 47А, бл. В, ет.3  с полица № 7500180000274
2.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
2.9.1 Да заплати в пълен обем и в установените в Договора свръзан с пътуването срокове стойността на туристическите услуги.
2.9.2 При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. Ако бъде задържан от контролни органи ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи сам отговорност за себе си и ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен с нищо към него.
2.10 Потребителят има право: В срок до 5 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.3.1 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).
3.2 Потребителят има право в срок от 48 часа след като е внесъл депозит за резервация  да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване без уважителна причина след упоменатия срок от 48 часа, Туристът резервирал и внесъл депозит за ранно записване дължи неустойка съгласно условията за анулация на ТП.
3.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и / или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по- късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
 3.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси.
3.5 В случай на незаплащане в определените срокове по договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последици  за ПОТРЕБИТЕЛЯ загуба на внесения депозит. Потребителят има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.
 
IV. НАСТАНЯВАНЕ
Чл. 4. 1 Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане.
Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста.
4.2 Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълниттелно заплащане.
4.3 Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря, пълен пансион или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!
4.4 Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
4.5 При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от цената и бива настанен на допълнително легло.
Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
4.6 Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.
4.7. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни в стая и настаняването е на доп. легло.
 
V. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ
5. 1 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация по причини независищи от ЕТ „ДЖИН“ това трябва да бъде направено писмено и лично от лицето, подписало заявката за услуги. В случай на отказ от пътуване от страна на клиента по причини, които не са по вина на ЕТ “ДЖИН”,  анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия, в зависимост от предварително заявената дата на тръгване.
5. 2 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пътуването се смята за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5. 3 При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.
5.4 При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./
5.5. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.6. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването и удържа следните неустойки:
a. от деня на подписване на договора до 10:00 часа сутринта на следващия го ден – без неустойка;
b. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване  неустойка в размер на 10% на турист, а до 30 календарни дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 50 % от внесения депозит,  и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 100% от внесения депозит.
5.7 В случай на отмяна на пътуването и прекратяване на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването, а, ако отмяната е по причина, за която той отговаря, ТУРОПЕРАТОРЪТ допълнително изплаща следните неустойки:
a. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване  и до 30 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 2 % от пакетната цена на организираното пътуване;
b. от 59 до 30 календарни дни преди датата на  резервациията – 3 % от пакетната цена на организираното пътуване;
c. от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване и датата на първа услуга за всички останали резервации - 5% от пакетната цена на организираното пътуване;
d. под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 7% от пакетната цена на организираното пътуване;
5.8. С подписването на общите условия към договора за организирано пътуване Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.


РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ
70. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от туриста на мястото пред доставчика на услугите и/или пред представител на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ съставя протокол, в който се описват оплакванията му и се предявяват на доставчика на услугата.
5.9. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.
5.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА), съставения констативен протокол, подписан от представител на доставчика на услуги или обслужващата фирма и потребителя, екземпляр от договораи други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
5.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.


5.12 Освобождаване от отговорност при непреодолима сила - форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове или затворени гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници. Масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения се смятат за пречка само тогава, когато възпрепястват и не позволяват извършването на дадено туристическо пътуване по маршрута си.  Природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.
5.13 Сумата, изплащана от ТУРОПЕРАТОРА в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП.
 
6.  За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
 
 
 
 
 
 
close-link
на туроператора.

PROGRAM

Coming soon…

Contact us:

If you have some questions, feel free to ask 🙂

You could contact us regarding everything related to Photovacation 2018. We will be happy to answer.

Your Data


Pick your packageEmail

info@photovacation.org

Phone number

+359 888 81 22 84